چهارشنبه8مرداد1393
 
اداره واگذاري اراضي آستان قدس رضوي مقدم شما بازديد كنندگان محترم را گرامي مي دارد
 


ورود كاربران
كد :

 
 
درباره معاونت املاك و اراضي آستان قدس رضوي

مراجعه به سالن واگذاري زمين واقع در چهارراه شهداء - سازمان مركزي آستان قدس رضوي درروزهاي يكشنبه الي سه شنبه هر هفته از ساعت 9 تا اذان ظهر

درصورت انتخاب قطعات ارائه شده درسالن -واريز مبلغ20000000 ريال به حساب مخصوص در موسسه اعتباري رضوي (جنب سازمان مركزي)

درقبال ارائه فيش به مسئول سالن اخذ قرم ارائه نرخ پيشنهادي وتكميل آن وپس از ثبت در كامپيوتر قيد شماره قطعه ونرخ پيشنهادي وقرار دادن آن در صندوق بصورت محرمانه

اعلام نتيجه روز پنج شنبه  در سايت اينترنتي ومحل سالن واداره واگذاري